Cáp đồng trục Benka RG6, cáp đồng trục RG11, cáp đồng trục RG59…p/n 2670106, 2670159, 2670111, 2670106BC, 2670111BC.

Product detail

Cáp đồng trục Benka RG6, cáp đồng trục RG11, cáp đồng trục RG59…p/n 2670106, 2670159, 2670111, 2670106BC, 2670111BC.

 
Cáp đồng trục, cáp mạng dùng cho camera, mạng
(CATV, CCTV, MATV, Datacom)
Cáp chậm cháy theo chuẩn IEC 60332-1
Standard & Approval: Quatest 3, RoHS
 
RG6 CCS, alu. foil coverage 100%, alu. braiding coverage ≥ 60%, (305m/roll) p/n 267 0106
RG11 CCS, alu. foil coverage 100%, alu. braiding coverage ≥ 60%, (305m/roll) p/n: 267 0111
RG6 CCS, alu. foil coverage 100%, alu. braiding coverage ≥ 90%, (305m/roll) 
RG59, Bare copper, alu. foil coverage 100%, copper braiding coverage ≥ 90%, (305m/roll)
RG6, Bare copper, alu. foil coverage 100%, copper braiding coverage ≥ 90%, (305m/roll)
RG11, Bare copper, alu. foil coverage 100%, copper braiding coverage ≥ 90%, (305m/roll)

Related keywords "Cáp đồng trục Benka RG6, cáp đồng trục RG11, cáp đồng trục RG59…p/n 2670106, 2670159, 2670111, 2670106BC, 2670111BC."

   

Other products in group ""

Related documents "Cáp đồng trục Benka RG6, cáp đồng trục RG11, cáp đồng trục RG59…p/n 2670106, 2670159, 2670111, 2670106BC, 2670111BC."

Products