Cáp mạng Benka cat 5e UTP 4x2x24 AWG, cat 6 UTP 4x2x23 AWG, chứng nhận UL của Mỹ, p/n 3134224C5E, 3134223C6... - cáp Benka cable

Product detail

Cáp mạng Benka cat 5e UTP 4x2x24 AWG, cat 6 UTP 4x2x23 AWG, chứng nhận UL của Mỹ, p/n 3134224C5E, 3134223C6... - cáp Benka cable

  Cáp đồng trục, cáp mạng dùng cho camera, mạng 
(CATV, CCTV, MATV, Datacom)
Cáp chậm cháy theo chuẩn IEC 60332-1
Standard & Approval: Quatest 3, RoHS
  U/UTP CAT.5E Cable 4×2×24 AWG (305m/box) P/N 313 4224C5E

U/UTP CAT.6 Cable 4×2×23 AWG (305m/box) P/N 313 4223C6

F/UTP CAT.5E Cable 4×2×24 AWG (305m/box) P/N 313 4224FC5E

F/UTP CAT.6 Cable 4×2×23 AWG (305m/box) P/N 313 4223FC6

Related keywords "Cáp mạng Benka cat 5e UTP 4x2x24 AWG, cat 6 UTP 4x2x23 AWG, chứng nhận UL của Mỹ, p/n 3134224C5E, 3134223C6... - cáp Benka cable"

   

Other products in group ""

Products