Cáp tín hiệu chống nhiễu Benka , chứng nhận UL của Mỹ, p/n 1771218, 1771222... - cáp Benka cable

Product detail

Cáp tín hiệu chống nhiễu Benka , chứng nhận UL của Mỹ, p/n 1771218, 1771222... - cáp Benka cable

  Cáp chậm cháy dùng cho hệ báo cháy, âm thanh, BMS, Acess Control, RS485, RS232
Ruột đồng mạ thiếc chống oxy hóa!
 Cáp từng đôi xoắn lại, có lớp nhôm chống nhiễu
Cáp chậm cháy theo chuẩn IEC 60332-1
Standard & Approval: Quatest 3, RoHS, SIRIM, UL Listed
  •  
 
1x2x14 AWG, Shielded twisted control cable, 300/500V, TCu/PE/OS/PVC, (305m/roll)
1x2x16 AWG, Shielded twisted control cable, 300/500V, TCu/PE/OS/PVC, (305m/roll)
2x2x16 AWG, Shielded twisted control cable, 300/500V, TCu/PE/OS/PVC, (305m/roll)
1x2x18 AWG, Shielded twisted control cable, 300/500V, TCu/PE/OS/PVC, (305m/roll)
2x2x18 AWG, Shielded twisted control cable, 300/500V, TCu/PE/OS/PVC, (305m/roll)
4x2x18 AWG, Shielded twisted control cable, 300/500V, TCu/PE/OS/PVC, (305m/roll)
2x2x20 AWG, Shielded twisted control cable, 300/500V, TCu/PE/OS/PVC, (305m/roll)
1x2x22 AWG, Shielded twisted control cable, 300/500V, TCu/PE/OS/PVC, (305m/roll)
2x2x22 AWG, Shielded twisted control cable, 300/500V, TCu/PE/OS/PVC, (305m/roll)
4x2x22 AWG, Shielded twisted control cable, 300/500V, TCu/PE/OS/PVC, (305m/roll)
1x2x24 AWG, Shielded twisted control cable, 300/500V, TCu/PE/OS/PVC, (500m/roll)
Loại foil nhôm + lưới đồng mạ thiếc
Điện áp 300/500V, Cu/PE/OS/TCWB/PVC (double shield)
1x2x24 AWG, Shielded twisted control cable, 300/500V, Cu/PE/OS/TCWB/PVC, (500m/roll)
2x2x24 AWG, Shielded twisted control cable, 300/500V, Cu/PE/OS/TCWB/PVC, (305m/roll)
 

Related keywords "Cáp tín hiệu chống nhiễu Benka , chứng nhận UL của Mỹ, p/n 1771218, 1771222... - cáp Benka cable"

   

Other products in group ""

Products