Cáp tín hiệu chống nhiễu Benka , lõi đồng tráng thiếc, UL listed, p/n 1772218, 1771214... - cáp Benka cable

Product detail

Cáp tín hiệu chống nhiễu Benka , lõi đồng tráng thiếc, UL listed, p/n 1772218, 1771214... - cáp Benka cable

  Loại foil nhôm
Điện áp 300/500V, Cu/PE/OS/PVC
đồng mạ thiếc
1x2x14 AWG, Shielded twisted control cable, 300/500V, TCu/PE/OS/PVC, (305m/roll)
1x2x16 AWG, Shielded twisted control cable, 300/500V, TCu/PE/OS/PVC, (305m/roll)
2x2x16 AWG, Shielded twisted control cable, 300/500V, TCu/PE/OS/PVC, (305m/roll)
1x2x18 AWG, Shielded twisted control cable, 300/500V, TCu/PE/OS/PVC, (305m/roll)
2x2x18 AWG, Shielded twisted control cable, 300/500V, TCu/PE/OS/PVC, (305m/roll)
4x2x18 AWG, Shielded twisted control cable, 300/500V, TCu/PE/OS/PVC, (305m/roll)
2x2x20 AWG, Shielded twisted control cable, 300/500V, TCu/PE/OS/PVC, (305m/roll)
1x2x22 AWG, Shielded twisted control cable, 300/500V, TCu/PE/OS/PVC, (305m/roll)
2x2x22 AWG, Shielded twisted control cable, 300/500V, TCu/PE/OS/PVC, (305m/roll)
4x2x22 AWG, Shielded twisted control cable, 300/500V, TCu/PE/OS/PVC, (305m/roll)
1x2x24 AWG, Shielded twisted control cable, 300/500V, TCu/PE/OS/PVC, (500m/roll)

Related keywords "Cáp tín hiệu chống nhiễu Benka , lõi đồng tráng thiếc, UL listed, p/n 1772218, 1771214... - cáp Benka cable"

   

Other products in group ""

Products